mgr inż. Katarzyna Janas-Subsar

mgr inż. Katarzyna Janas-Subsar


Dyrektor Biura Rektora
email K.Janas-Subsar[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2661Fax
 
adresPokój 10Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zakres obowiązków


  1. koordynacja i nadzór działalności podległych jednostek,
  2. organizowanie przebiegu informacji w ramach Pionu Rektora,
  3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni,
  4. udział w organizacji przedsięwzięć związanych z reprezentowaniem Uczelni przez Rektora,
  5. załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Rektora z naczelnymi i terenowymi władzami oraz instytucjami naukowymi i społecznymi,
  6. prowadzenie spraw związanych z udziałem Rektora UZ w posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  7. koordynacja prac związanych z przygotowaniem porozumień i umów zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a innymi uczelniami dotyczących kontynuacji studiów,
  8. przygotowywanie sprawozdań na polecenie Rektora,
  9. zatrudnianie pracowników Biura Rektora, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących zawierania umów o pracę, wynikających ze Statutu UZ.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny