mgr Alicja Nolka

mgr Alicja Nolka


Kierownik
email A.Nolka[malpa]mail.adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2698Fax
 
adresPokój 07Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Emil Kumka

mgr Emil Kumka


Specjalista
email E.Kumka[malpa]mail.adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 2653Fax
 
adresPokój 07Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Ryszard Nita

mgr Ryszard Nita


Samodzielny referent
Telefon(74) 871 2253Fax
 
adresPokój 1Budynek S-1
Karłów 5 A, 57-353 Karłów
 Jerzy Szatkowski

Jerzy Szatkowski


Starszy referent administracyjny
Telefon(68) 356 6239Fax
 
adresPokój 1Budynek S-2
Lubiatów 14, 67-410 Sława

Zakres obowiązków


Podstawowy zakres zadań
  1. Ustalenie potrzeb w zakresie warunków socjalno-bytowych i imprez kulturalnych pracowników Uniwersytetu.
  2. Sporządzanie projektów rocznych planów działalności socjalnej i uzyskanie opinii związków zawodowych działających w Uniwersytecie.
  3. Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z różnymi formami wypoczynku w ciągu roku: wczasy rodzinne, kolonie, zimowiska.
  4. Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Realizacja opieki socjalnej pracowników Uniwersytetu oraz emerytów i rencistów będących w trudnej sytuacji materialnej.
  6. Prowadzenie ewidencji działalności socjalnej.
  7. Kierowanie działalnością ośrodków wczasowych Uniwersytetu.
Szczegółowe zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń finansowych z tego funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny