mgr inż. Jerzy Rybicki

mgr inż. Jerzy Rybicki


Inspektor Ochrony Danych
email J.Rybicki[malpa]adm.uz.zgora.pl email IOD[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 2475, 68 603 474 724Fax
 
adresPokój 305RKampus B, Budynek A-17
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

Zakres obowiązków


 1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
  1. informowanie Administratora Danych Osobowych (Administratora) oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub prawa polskiego o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów Unii Europejskiej i prawa polskiego oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania, zgodnie z art. 35 RODO;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Inspektor Ochrony Danych może wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator zapewnia by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.
 3. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu.
 4. Uniwersytet jako Administrator Danych Osobowych, mając na względzie prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z RODO, zapewnia:
  1. właściwe i niezwłoczne włączanie IOD we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych;
  2. wsparcie IOD w wypełnianiu przez niego zadań zapewniając mu zasoby i środki niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej;
  3. by IOD nie otrzymywał jakichkolwiek instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań.
 5. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Nie podlega on odwołaniu lub ukaraniu za wypełnianie swoich zadań.
 6. Inspektor Ochrony Danych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny