mgr Małgorzata Mazur

mgr Małgorzata Mazur


Główny Specjalista
email M.Mazur[malpa]adm.uz.zgora.pl email Rektorat[malpa]uz.zgora.pl
Telefon68 328 2202, 328 2460, 327 0735Fax68 327 0735
 
adresPokój 9Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
mgr Anna Kaczmarska

mgr Anna Kaczmarska


Pełnomocnik ds. Budżetu Pionu Rektora
email A.Kaczmarska[malpa]adm.uz.zgora.pl email Rektorat[malpa]uz.zgora.pl
Telefon68 328 2202, 328 2460, 327 0735Fax68 327 0735
 
adresPokój 9Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zakres obowiązków


 1. obsługa sekretarsko-kancelaryjna Rektora,
 2. prowadzenie terminarza spotkań, ewidencji adresów i telefonów instytucji, urzędów i osób, z którymi Rektor utrzymuje kontakty,
 3. przyjmowanie i wstępne dekretowanie korespondencji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Komitetu Badań Naukowych i innych urzędów centralnych, właściwe ich rozdysponowanie po decyzjach Rektora oraz czuwanie na terminową realizacją zadań z nich wynikających,
 4. przyjmowanie i ewidencja korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej wpływającej do Rektora, przygotowywanie pism i korespondencji dotyczącej spraw załatwianych przez Rektora,
 5. ewidencjonowanie skarg i wniosków kierowanych do władz Uniwersytetu oraz przygotowywanie dla urzędów centralnych sprawozdań ogólnouczelnianych w tym zakresie,
 6. obsługa posiedzeń Senatu, Kolegium Rektorskiego, przygotowywanie materiałów posiedzenia, zawiadamianie uczestników o terminie posiedzeń i porządku obrad,
 7. gromadzenie aktów normatywnych resortowych oraz decyzji konferencji i kolegiów rektorów szkół wyższych,
 8. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji spraw załatwianych przez Rektora, zgodnie z obowiązującymi zasadami kancelaryjnymi,
 9. gromadzenie i przechowywanie materiałów oraz informacji do referatów, przemówień okolicznościowych, wywiadów prasowych i innych wystąpień okolicznościowych Rektora,
 10. wysyłanie pism okolicznościowych Rektora (listy gratulacyjne, podziękowania, telegramy okolicznościowe, pisma różne),
 11. przyjmowanie stron załatwiających sprawy wymagające decyzji Rektora oraz obsługa gości Rektora,
 12. opieka nad pieczęciami i symbolami Uniwersytetu,
 13. prowadzanie ewidencji podpisanych umów i porozumień krajowych i zagranicznych,
 14. sprawowanie pieczy nad składnikami majątkowymi Sekretariatu Rektora i prowadzanie ich ewidencji,
 15. składanie zamówień w zakresie zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy,
 16. wykonywanie prac związanych z obowiązkami Pełnomocnika ds. Budżetu pionu Rektora.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny