Stroną zajmuje się Anna Urbańska
ppłk rez. Zbigniew Noszczyk

ppłk rez. Zbigniew Noszczyk


Specjalista
email Z.Noszczyk[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 3026, 0 691 506 246Fax
 
adresPokój 28cKampus B, Budynek C-11
al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra

Zakres obowiązków


  1. Planowanie działalności Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań obronnych w czasie pokoju oraz wyższych stanach gotowości.
  2. Zawiadamianie właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień o zatrudnieniu i zwolnieniu pracownika posiadającego kartę mobilizacyjną.
  3. Opracowywanie wniosków Rektora w sprawie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz przesyłanie ich do rozpatrzenia przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień.
  4. Opracowywanie projektów planów działań i instrukcji Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań wyższych stanach gotowości obronnych Państwa oraz przedstawianie ich Rektorowi do zatwierdzenia, współpraca w tym zakresie z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni, z właściwymi organami wojskowymi i Biurem Ministra MNiSW.
  5. Analiza realizacji zaplanowanych zadań obronnych, przedstawianie wniosków Rektorowi.
  6. Opracowywanie i przedstawienie Rektorowi do zatwierdzenia planów szkolenia obronnego w danym roku kalendarzowym.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny