Stroną zajmuje się Anna Urbańska
inż. Janusz Zbieski

inż. Janusz Zbieski


Specjalista
email J.Zbieski[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 3025, 0 603 161 659Fax
 
adresPokój 28cKampus B, Budynek C-11
al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Góra

Zakres obowiązków


  1. Przygotowanie projektów Planów działania Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w czasie pokoju oraz w wyższych gotowościach OC i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Rektora.
  2. Opracowywanie i przedstawianie Rektorowi do Zatwierdzenia zadnia wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta Zielona Góra - Szefa Obrony Cywilnej m. Zielona Góra.
  3. Stała współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra.
  4. Formowanie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej w Uniwersytecie we współpracy z działem Osobowym i komórkami organizacyjnymi Uczelni.
  5. Przygotowanie do działania w wyższych gotowościach OC wewnętrznego systemu alarmowania Uniwersytetu we współpracy z BZNiOU
  6. Współpraca z BZNiOU w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach uczelni.
  7. Przygotowanie projektów planów ochrony zabytków oraz ich uaktualnianie we współpracy z Dyrekcją Biblioteki UZ.
  8. Współpraca z organami Policji w zakresie zagrożenia terrorystycznego, opracowywanie projektów zarządzeń Rektora w tym zakresie.
  9. Sprawdzenie stanu przechowywania i używania w Uniwersytecie związków chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia we współpracy z sekcją BHP oraz przedstawianie stosownych wniosków i propozycji w tym zakresie dla Rektora.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny