Stroną zajmuje się Anna Urbańska
mgr inż. Marcin Judziński

mgr inż. Marcin Judziński


Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
email m.judzinski[malpa]adm.uz.zgora.pl email SOIN[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 2268, 68 328 2207Fax
 
adresPokój 8Kampus A, Budynek A-7
ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra

Zakres obowiązków


 1. Organizowanie i nadzorowanie ochrony informacji niejawnych w Uniwersytecie.
 2. Opracowywanie instrukcji wewnętrznych ewidencji i obiegi informacji niejawnych oraz dokumentacji.
 3. Współdziałanie z wyznaczonymi przez Rektora osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych oraz przestrzeganie bezpieczeństwa informacyjnego.
 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 5. Współpraca w zakresie informacji niejawnych z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz informowanie na bieżąco Rektora o przebiegu tej współpracy.
 6. Prowadzenie archiwum dokumentacji niejawnej.
 7. Udzielanie informacji i doradztwa z zakresu realizacji zadań ochrony informacji niejawnych.
 8. Kontrola ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz bieżące informowanie Rektora o wynikach tych kontroli.
 9. Przeprowadzanie postępowania sprawdzającego pracowników Uniwersytetu zajmujących stanowiska z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych (wymienione w wykazie zatwierdzonym przez Rektora).
 10. Opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 11. Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, z powiadomieniem Rektora, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa.
 12. Prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów zawierających treści o charakterze tajemnicy państwowej i służbowej.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny